hvordan virker aktier
Finance

Forstå Aktier: Hvordan Virker Aktier Simpelt Forklaret

I denne artikel vil vi dykke ned i verdenen af aktieinvestering og give dig en simpel forklaring på, hvordan aktier fungerer. Vi vil dække grundlæggende begreber og principper, der vil hjælpe dig med at forstå, hvordan du kan begynde at investere i aktier med tillid.

Nøgleindsigter

 • Forstå, hvordan aktier fungerer, er afgørende for at begynde at investere i dem
 • Aktier er ejerskab i et selskab og kan handles offentligt på aktiemarkedet
 • Aktiemarkedet er påvirket af forskellige faktorer, herunder økonomiske nyheder, politiske begivenheder og selskabets præstationer
 • Aktieanalyse og diversificering af din portefølje er vigtige elementer i en succesfuld aktieinvestering
 • Vær opmærksom på risiciene ved aktiehandel og søg professionel rådgivning, hvis nødvendigt

Hvad er aktier?

I denne sektion vil vi besvare spørgsmålet “Hvad er aktier?” og give dig en grundlæggende forståelse af, hvad aktier er, og hvordan de fungerer. Når du køber aktier, køber du i virkeligheden en ejerandel i et bestemt selskab. Dette betyder, at du får en del af ejerskabet og har mulighed for at dele i selskabets succes og overskud.

Det er vigtigt at forstå, at aktiehandel er en form for investering, der indebærer en vis grad af risiko. Aktiekurser kan variere meget og påvirkes af forskellige faktorer, herunder selskabets præstationer, økonomiske indikatorer, politiske begivenheder og markedsføringstrends.

At investere i aktier kan være en givende måde at opbygge formue på, men det er vigtigt at være opmærksom på, at det også kan medføre tab. Det er derfor vigtigt at gøre din research, forstå din risikovillighed og diversificere din portefølje for at minimere risikoen.

Der er flere grunde til, at folk vælger at investere i aktier. Nogle investorer er tiltrukket af muligheden for at opnå en højere afkast sammenlignet med andre investeringsformer som for eksempel obligationer eller opsparingskonti. Aktier kan også give dig mulighed for at blive medejer af virksomheder, du finder interessante eller støtter, og deltage i selskabets udvikling og vækst.

Når du investerer i aktier, er det vigtigt at være opmærksom på de potentielle risici. Aktiekurser kan falde, og du kan risikere at miste en del eller hele din investering. Det er derfor vigtigt at være tålmodig, gøre din research og træffe informerede beslutninger baseret på dine økonomiske mål og risikovillighed.

Next, let’s take a closer look at the workings of the stock market and how stocks are traded.

Hvordan fungerer aktiemarkedet?

I aktiemarkedet handles der med aktier, der repræsenterer ejerskab i virksomheder. For at forstå, hvordan aktiemarkedet fungerer, er det vigtigt at forstå nogle grundlæggende begreber og principper.

Prisdannelse på aktiemarkedet

Prisen på en aktie påvirkes af forskellige faktorer, herunder udbud og efterspørgsel. Når der er stor efterspørgsel efter en aktie, vil prisen stige, og når der er stor udbud af en aktie, vil prisen falde. Aktiekurserne påvirkes også af nyheder, økonomiske faktorer og virksomhedens præstation.

Køb og salg af aktier

Køb og salg af aktier foregår på en børs, hvor købere og sælgere mødes for at handle. Når du ønsker at købe aktier, kan du lægge en ordre ind, hvor du angiver, hvor mange og til hvilken pris du vil købe aktierne. Når der er en sælger, der accepterer din pris, vil handlen blive gennemført.

Når du ønsker at sælge aktier, kan du lægge en ordre ind, hvor du angiver, hvor mange og til hvilken pris du ønsker at sælge aktierne. Når der er en køber, der accepterer din pris, vil handlen blive afsluttet.

Forskellige typer af aktiemarkeder

Der findes forskellige typer af aktiemarkeder, hvor du kan handle med aktier. Nogle af de mest almindelige typer inkluderer:

 • Børsen: Et reguleret marked, hvor aktier handles mellem investorer.
 • OTC-markedet: Et marked, hvor aktier handles direkte mellem købere og sælgere uden for børsen.
 • Aktieindeksfond (ETF): En fond, der handler med aktier og forsøger at efterligne et bestemt aktieindeks.

Et billede af aktiemarkedet

Det er en forenklet illustration af aktiemarkedet, der viser, hvordan aktiekurserne stiger og falder baseret på udbud og efterspørgsel. Markedet er i konstant bevægelse, og det er vigtigt at følge med i udviklingen og være opmærksom på potentielle risici og muligheder.

Aktieanalyse for nybegyndere

I denne sektion vil vi introducere dig til grundlæggende aktieanalysemetoder, der kan hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om dine investeringer. Aktieanalyse er en vigtig proces, der involverer at undersøge og evaluere forskellige faktorer relateret til en virksomhed eller et marked for at vurdere potentialet for en aktie. Ved at anvende analytiske metoder kan du få en bedre forståelse af virksomhedens økonomiske tilstand, branchetrends og markedets forventninger.

Teknisk analyse

En populær metode inden for aktieanalyse er teknisk analyse, hvor du analyserer historiske pris- og volumendata for at identificere mønstre og tendenser. Tekniske analytikere bruger værktøjer som grafer og indikatorer til at forudsige fremtidige prisbevægelser og identificere potentielle ind- og udgangspunkter for investeringer.

Fundamental analyse

En anden vigtig metode er fundamental analyse, hvor du evaluerer en virksomheds grundlæggende økonomiske faktorer, herunder indtjening, gæld, likviditet og markedspotentiale. Ved at analysere disse faktorer kan du bedre vurdere en virksomheds værdi og potentielle vækst.

Økonomiske nøgletal

Økonomiske nøgletal er vigtige indikatorer for en virksomheds økonomiske sundhedstilstand, og de kan give dig værdifuld indsigt i virksomhedens ydeevne. Nøgletal som indtjening pr. aktie, P/E-forholdet og gæld/eget kapital-forholdet, blandt andre, kan være nyttige i aktieanalyseprocessen.

Metode Beskrivelse Fordele Ulemper
Teknisk analyse Analyse af historiske pris- og volumendata for at identificere mønstre og tendenser. – Kan hjælpe med at identificere ind- og udgangspunkter for investeringer
– Kan hjælpe med at forudsige prisbevægelser
– Kan være subjektiv og åben for fortolkning
– Kan ikke forudsige eksterne begivenheder, der kan påvirke markedet
Fundamental analyse Evaluering af virksomhedens grundlæggende økonomiske faktorer som indtjening, gæld og markedspotentiale. – Kan give værdifuld indsigt i virksomhedens værdi og potentiale
– Kan hjælpe med at identificere undervurderede eller overvurderede aktier
– Kræver dybdegående forskning og analyse
– Kan være påvirket af usikre fremtidsudsigter
Økonomiske nøgletal Indikatorer for virksomhedens økonomiske tilstand, såsom indtjening pr. aktie og gæld/eget kapital-forholdet. – Kan give indblik i virksomhedens ydeevne og økonomiske sundhedstilstand
– Kan sammenlignes med konkurrenter og branchestandarder
– Kan være afhængig af regnskabsmæssig praksis og kvalitet af rapporteringen
– Kan være påvirket af eksterne faktorer

Det er vigtigt at huske, at aktieanalyse ikke er en præcis videnskab, og der er altid en vis grad af usikkerhed forbundet med investering. Det er vigtigt at bruge aktieanalyse som et værktøj til at træffe informerede beslutninger, men det er også vigtigt at overveje andre faktorer som risikotolerance, investeringshorisont og diversificering af porteføljen.

aktieanalyse for nybegyndere

Diversificering af aktieportefølje

At diversificere din aktieportefølje er afgørende for at reducere risikoen for store tab og opnå en afbalanceret investeringsstrategi. Ved at sprede dine investeringer på tværs af forskellige aktier og sektorer kan du mindske effekten af en enkelt akties dårlige præstation og minimere risikoen for store tab i porteføljen.

Der er flere metoder til at opnå diversificering:

 1. Invester i forskellige sektorer: Ved at investere i forskellige sektorer som teknologi, sundhedsvæsen og finansiel industri kan du sprede risikoen og nyde godt af forskellige branchers vækstpotentiale.
 2. Sprede investeringer over forskellige typer aktier: Ved at kombinere forskellige typer aktier som vækstaktier, udbytteaktier og værdipapirer kan du drage fordel af forskellige aktiers risiko-reward-profil.
 3. Global diversificering: Investering i internationale aktiemarkeder kan hjælpe med at mindske risikoen ved at være eksponeret for kun ét land eller en bestemt økonomi.

Det er vigtigt at bemærke, at mens diversificering kan reducere risikoen, kan det ikke eliminere den fuldstændigt.

En afbalanceret portefølje tager højde for din risikotolerance og investeringsmål. Ved at kombinere forskellige diversificeringsmetoder kan du skabe en portefølje, der passer til dine behov.

Aktie Beliggenhed Sektor
Novo Nordisk Danmark Sundhedspleje
Microsoft USA Teknologi
Nestle Schweiz Fødevarer og drikkevarer

Eksempel på diversificeret aktieportefølje:

“En diversificeret aktieportefølje kan se ud som følger: En investor kan have 30% af porteføljen i danske aktier som Novo Nordisk, 40% i amerikanske aktier som Microsoft og 30% i schweiziske aktier som Nestle. Denne portefølje udnytter forskellige sektorer og geografiske områder og kan hjælpe med at reducere risikoen for høje tab.”

Som investor er det vigtigt at regelmæssigt vurdere din portefølje og foretage justeringer efter behov for at opretholde en passende diversificering. Husk at investeringer altid indebærer en vis grad af risiko, og du bør altid konsultere en finansiel rådgiver, før du træffer investeringsbeslutninger.

Fordele ved diversificering af aktieportefølje:

 • Mindsker risikoen for store tab
 • Udnytter potentialet for forskellige sektorers vækst
 • Reducerer eksponeringen over for enkeltaktiers præstationsrisiko
 • Muliggør en mere afbalanceret investeringsstrategi

Aktiesparekonto: Hvordan fungerer det?

I denne sektion vil vi fokusere på den danske ordning med aktiesparekonto og forklare, hvordan den fungerer. En aktiesparekonto er en skattebegunstiget konto, der giver dig mulighed for at investere i aktier og opnå visse fordele.

En af fordelene ved en aktiesparekonto er, at du kan opnå skattefrie gevinster og udbytter på dine aktieinvesteringer op til et vis beløb. Det betyder, at du kan beholde flere af dine investeringsafkast og øge din nettoformue over tid.

Hvem kan åbne en aktiesparekonto?

Alle myndige personer med et CPR-nummer kan åbne en aktiesparekonto. Du kan have en aktiv aktiesparekonto hos forskellige banker og investeringsplatforme, og du kan vælge at flytte din eksisterende investeringsportefølje til din aktiesparekonto for at drage fordel af de skattefordele, den tilbyder.

Skattemæssige fordele ved en aktiesparekonto

En aktiesparekonto giver dig mulighed for at udnytte forskellige skattefordele, herunder:

 • Skattefrihed for gevinster og udbytter: Du kan opnå skattefrihed på dine aktiegevinster og udbytter op til et årligt beløb. Dette gælder både for danske og udenlandske aktier.
 • Udskydelse af skat: Hvis du opnår gevinster, der overstiger det årlige skattefri beløb for aktiesparekontoen, kan du udskyde beskatningen af disse gevinster til senere år.
 • Skattefri overførsel: Du kan flytte dine eksisterende aktier til din aktiesparekonto uden at udløse beskatning af gevinsterne ved overførslen. Dette giver dig mulighed for at konsolidere dine investeringer og udnytte de skattemæssige fordele ved aktiesparekontoen.

Sådan fungerer en aktiesparekonto

En aktiesparekonto fungerer som en almindelig handelskonto, hvor du kan købe og sælge aktier. Når du køber aktier gennem din aktiesparekonto, bliver de registreret på kontoen, og du kan bevare dem dér, så længe du ønsker det.

Hvis du opnår gevinster eller modtager udbytter på dine aktier, vil disse beløb automatisk blive indberettet til Skattestyrelsen, og du vil kun blive beskattet af beløb, der overstiger det årlige skattefri beløb for aktiesparekontoen.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom du kan beholde dine aktier på din aktiesparekonto i længere perioder, kan du stadig sælge dem, når du ønsker det. Dog vil du blive beskattet af gevinsterne, hvis de overstiger det årlige skattefri beløb for aktiesparekontoen.

Eksempel på aktiesparekonto

Lad os se på et eksempel for at illustrere, hvordan en aktiesparekonto kan fungere:

Tidspunkt Indbetaling Gebyrer Aktieværdi Totalværdi
1. januar 2022 100.000 kr. 0 kr. 100.000 kr. 100.000 kr.
31. december 2022 0 kr. 1.000 kr. 110.000 kr. 109.000 kr.
31. december 2023 0 kr. 1.000 kr. 120.000 kr. 118.000 kr.

I dette eksempel kan du se, at du har indbetalt 100.000 kr. på din aktiesparekonto den 1. januar 2022. Ved udgangen af året er værdien af dine aktier steget til 110.000 kr., men du har betalt et gebyr på 1.000 kr., så din samlede værdi er nu 109.000 kr. Ved udgangen af det næste år er værdien øget til 120.000 kr., men du har igen betalt et gebyr på 1.000 kr., så din samlede værdi er nu 118.000 kr.

Denne tabel er et fiktivt eksempel og er kun beregnet til illustrative formål.

En aktiesparekonto kan være en attraktiv måde at investere i aktier på, da den giver skattemæssige fordele og fleksibilitet. Det er vigtigt at forstå reglerne og begrænsningerne ved aktiesparekontoen for at kunne udnytte den bedst muligt. Konsulter altid en professionel rådgiver eller revisor, når du træffer investeringsbeslutninger.

Risiko ved aktiehandel

I aktiehandel er der altid en vis grad af risiko. Markedet er volatilt, og det er vigtigt at være opmærksom på de potentielle risici, der er forbundet med at investere i aktier. En af de største risici er tab af investeret kapital. Aktiekurser kan svinge, og det er muligt at miste penge, hvis du ikke træffer de rigtige investeringsbeslutninger.

Volatiliteten på aktiemarkedet er en faktor, der kan føre til betydelige udsving i aktiekurserne. Priserne kan ændre sig hurtigt og uforudsigeligt, hvilket kan påvirke værdien af dine investeringer positivt eller negativt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dine investeringer kan være underlagt betydelige tab på kort sigt.

En måde at reducere risikoen ved aktiehandel er ved at sprede dine investeringer. Dette kan opnås ved at investere i forskellige aktier inden for forskellige brancher eller endda i forskellige markeder. Ved at sprede dine investeringer kan du mindske risikoen for at lide store tab, hvis en enkelt aktie eller sektor underperformer.

Eksempel på diversificering af investeringer:

Aktieselskab Branche
A.P. Møller-Mærsk Transport og logistik
Novo Nordisk Farmaceutisk
Vestas Wind Systems Vindenergi
Danske Bank Finansiel service

En anden måde at mindske risikoen ved aktiehandel er ved at gøre din egen analyse og research. Ved at lære mere om de virksomheder, du investerer i, og følge med i nyheder og økonomiske begivenheder, kan du træffe mere informerede investeringsbeslutninger. Det er vigtigt at forstå, at investering i aktier indebærer visse risici, og der er ingen garanti for afkast.

risiko ved aktiehandel

Det er altid en god idé at konsultere en professionel finansiel rådgiver, før du foretager større investeringer. En erfaren rådgiver kan hjælpe dig med at vurdere risikoen ved aktiehandel og udvikle en investeringsstrategi, der passer til dine mål og behov.

Guide til aktieinvestering for begyndere

Er du en nybegynder på aktiemarkedet og ønsker at komme i gang med aktieinvestering? I denne guide vil vi give dig en trin-for-trin vejledning, der vil hjælpe dig med at navigere i aktiehandel og investere med tillid.

Vælg den rette mægler

Det første skridt er at vælge en pålidelig mægler, der passer til dine behov som nybegynder. Sørg for at undersøge forskellige mæglervirksomheder og vurdere deres handelsplatforms brugervenlighed, provisionssatser og kundesupport. Nogle populære mæglere i Danmark inkluderer Saxo Bank, Nordnet og Danske Bank.

Gør din research

Før du begynder at investere i aktier, er det vigtigt at gøre din research. Undersøg virksomheder, brancher og markedstendenser for at identificere potentielle investeringsmuligheder. Læs nyheder om virksomheder, analyser rapporter og følg med i økonomiske begivenheder, der kan påvirke aktiemarkedet.

Byg en afbalanceret portefølje

En vigtig regel inden for aktieinvestering er at sprede dine investeringer for at reducere risikoen. Vælg aktier fra forskellige sektorer og industrier for at opnå diversificering. Du kan også overveje at inkludere investeringsfonde og ETF’er i din portefølje for yderligere diversificering.

Analyser aktierne

Når du har identificeret potentielle investeringsmuligheder, er det vigtigt at foretage en grundig analyse af aktierne. Dette kan omfatte både teknisk og fundamental analyse. Brug tekniske analyseværktøjer til at identificere trendmønstre og indikatorer for køb og salg. Udfør også fundamental analyse for at vurdere virksomhedens sundhedstilstand og økonomiske fundamentaler.

Følg din investeringsstrategi

Det er afgørende at have en klar investeringsstrategi og følge den, når du handler med aktier. Definer dine mål, risikotolerance og investeringshorisont, og lad disse faktorer guide dig i dine investeringsbeslutninger. Overvåg løbende din portefølje og foretag justeringer, hvis det er nødvendigt.

Hold dig opdateret

Aktiemarkedet er dynamisk, og derfor er det vigtigt at holde dig opdateret og følge med i markedstendenser og nyheder. Tilmeld dig nyhedsbreve og følg eksperter og investeringsblogs, der kan inspirere og informere dig om de nyeste udviklinger.

Hav realistiske forventninger

Det er vigtigt at have realistiske forventninger til dine investeringer. Aktiemarkedet kan være volatilt, og der er altid en vis grad af risiko involveret. Vær tålmodig og se investering som en langsigtet strategi. Det kan tage tid at opnå solide afkast, og der vil altid være ups and downs undervejs.

Hold dig i gang og lær af erfaringerne

Den bedste måde at blive bedre til aktieinvestering er at lære af dine erfaringer og blive ved med at handle. Analyser dine handler og evaluer, hvad der gik godt og hvad der kan forbedres. Med tiden vil du opbygge erfaring og blive en mere selvsikker og dygtig investor.

Trin Beskrivelse
1 Vælg den rette mægler
2 Gør din research
3 Byg en afbalanceret portefølje
4 Analyser aktierne
5 Følg din investeringsstrategi
6 Hold dig opdateret
7 Hav realistiske forventninger
8 Hold dig i gang og lær af erfaringerne

Med denne trin-for-trin guide er du nu klar til at begynde din rejse som aktieinvestor. Husk altid at gøre din egen research, søge professionel rådgivning og investere med forsigtighed.

Hvordan lærer man at handle med aktier?

Nu hvor du har fået en grundlæggende forståelse for aktier og hvordan aktiemarkedet fungerer, er det vigtigt at lære, hvordan du kan handle med aktier og forbedre dine investeringsfærdigheder. Her er nogle værdifulde tips og ressourcer, der kan hjælpe dig på din rejse som aktiehandler:

1. Vær tålmodig og lær fra dine fejl

At handle med aktier er en læringsproces, og det er vigtigt at være tålmodig og realistisk med dine forventninger. Du vil muligvis opleve tab undervejs, men det er vigtigt at lære af dine fejl og bruge dem som læringserfaringer.

2. Uddan dig selv

Der er mange ressourcer tilgængelige, herunder online kurser, bøger, podcasts og webinarer, der kan hjælpe dig med at lære mere om aktiehandel. Sørg for at fordybe dig i emnet og holde dig opdateret med de nyeste trends og strategier.

3. Prøv en demo-konto

Før du begynder at handle med rigtige penge, kan det være en god ide at prøve en demo-konto hos en online mægler. Dette giver dig mulighed for at øve dig og blive fortrolig med handelsplatformen uden at risikere dine egne penge.

4. Lær af eksperter

Følg erfarne aktiehandlere og eksperter inden for feltet. Læs deres blogs, følg dem på sociale medier og deltag i diskussioner i online fællesskaber. Dette kan give dig indsigt og inspiration til din egen handel.

5. Vær opmærksom på markedet

Hold dig opdateret med aktiemarkedsnyheder og -begivenheder, der kan påvirke aktiekurserne. Vær opmærksom på økonomiske indikatorer, virksomhedsnyheder og andre faktorer, der kan påvirke markedet, og tilpas din handelsstrategi derefter.

Brug disse ressourcer og tips til at få en bedre forståelse for aktiehandel og forbedre dine investeringsfærdigheder. Husk, at handel med aktier altid indebærer risiko, og det er vigtigt at gøre din egen research og tage ansvar for dine investeringsbeslutninger.

Fordele ved at lære at handle med aktier Risici ved at lære at handle med aktier
1. Mulighed for at opnå økonomisk uafhængighed 1. Mulighed for at miste penge
2. Potentiale for højere afkast end andre investeringsformer 2. Volatilitet på aktiemarkedet
3. Fleksibilitet til at købe og sælge aktier når som helst 3. Risiko for selskabskonkurs
4. Mulighed for at investere i virksomheder, du tror på 4. Potentielt komplekse finansielle begreber

Konklusion

I denne artikel har vi udforsket de grundlæggende koncepter ved aktieinvestering og forklaret, hvordan aktiemarkedet fungerer. Vi har dækket emner som, hvad aktier er, hvordan man analyserer aktier, og hvordan man diversificerer sin aktieportefølje. Vi har også diskuteret de potentielle risici ved aktiehandel.

Vi håber, at denne artikel har givet dig en bedre forståelse af aktieinvestering og aktiemarkedet, og at du nu føler dig mere tryg ved at komme i gang med at bygge din egen aktieportefølje. Husk altid, at der er risici forbundet med aktiehandel, og det er vigtigt at sprede sine investeringer for at minimere disse risici.

For at få succes på aktiemarkedet er det vigtigt at udføre sin egen research og konsultere professionel rådgivning, før man foretager investeringsbeslutninger. Gør dig bekendt med forskellige aktieanalyseteknikker og opbyg gradvist din viden og erfaring inden for aktieinvestering.

FAQ

Hvordan virker aktier?

Aktier er ejerandele i et selskab, som kan købes og sælges på aktiemarkedet. Når du køber en aktie, bliver du en medejer af virksomheden og har ret til en del af dens overskud og eventuelle udbetalinger som udbytte. Aktieprisen påvirkes af flere faktorer, herunder virksomhedens resultater, økonomiske forhold og investorernes forventninger.

Hvordan kan jeg begynde at investere i aktier?

For at begynde at investere i aktier skal du følge disse trin:Åbn en investeringskonto hos en mægler.Gør din research og identificer de aktier, du er interesseret i.Placer en ordre gennem din mægler for at købe aktier.Følg med i dine investeringer og overvej at diversificere din portefølje.

Hvad er fordelene ved at investere i aktier?

At investere i aktier kan give dig mulighed for at opnå en højere afkast sammenlignet med traditionelle opsparingsformer. Derudover kan aktier give dig en ejerandel i et selskab, hvilket betyder, at du kan få del i eventuelle økonomiske gevinster og udbytte. Aktier kan også være en god måde at diversificere din portefølje og sprede din risiko på.

Hvordan kan jeg reducere risikoen ved aktieinvestering?

En af de mest effektive måder at reducere risikoen ved aktieinvestering er at diversificere din portefølje ved at investere i forskellige aktier og/eller andre finansielle instrumenter. Du kan også overveje at holde en langsigtet investeringshorisont, lave grundig forskning og analysere virksomhederne, før du investerer i deres aktier. Det er også vigtigt at have en nøje planlagt exit-strategi og være opmærksom på markedsudviklingen.

Hvad er aktiesparekonto?

Aktiesparekonto er en skattefordel for private investorer, der investerer i danske og udenlandske aktier. Ved at bruge en aktiesparekonto kan du udskyde beskatningen af dine gevinster, indtil de trækkes ud af kontoen. Dette gør det muligt at reinvestere dine gevinster og opnå større potentielle afkast over tid.

Hvad er vigtigt at vide om risikoen ved aktiehandel?

Aktiehandel indebærer risici, da aktiekurserne kan svinge og føre til potentielle tab. Det er vigtigt at være opmærksom på volatiliteten på aktiemarkedet og være forberedt på at investeringer kan både stige og falde i værdi. Risikoen kan mindske gennem grundig research, diversificering af porteføljen og en forståelse af virksomhedernes fundamentale forhold.